George Clifford
Herbarium
(1685 - 1760)

Nadere uitleg

introductie
collecties
Clifford
Linnaeus
Hortus Cliffortianus
ornamenten
literatuur
wie is wie
links
dank
Switch language

Brieven: een 9-tal brieven van Clifford aan Linnaeus zijn aanwezig bij de Linnean Society of Londen. Allen van na het vertrek van Linnaeus en geschreven in het Nederlands. Voor een kopie van de brief van 23 november, klik hier.
Voor een voorbeeld van Clifford zijn handschrift en lakzegel, klik hier.

candidatus medicinae: geaccepteerde kandidaat voor promotie in de medische wetenschappen.

ex libris: "uit de bibliotheek van" in dit geval dus "uit het herbarium van".

Flitspromotie : Dezelfde ochtend, nadat Linnaeus in Hardewijk is aangekomen, wordt hij ingeschreven aan de Universiteit. De volgende dag is hij door het afleggen van een examen al ‘candidatus
medicinae
’ en binnen een week is hij gepromoveerd.

Index alter plantarum Boek van Boerhaave met daarin zijn indeling van het plantenrijk.

Natural History of Jamaica: Boek van Sloane. Clifford bezat een zeldzaam exemplaar van het 2e volume.
Hij bood dit Burman aan, als pleister op de wonde dat hij Linnaeus van hem 'af snoepte'.

HC: Hortus Cliffortianus

Species Plantarum (1753): Het boek waarin Linnaeus de internationale standaard voor groeperen,
benoemen en beschrijven planten en dieren introduceert en toepast op alle hem tot dan toe bekende
soorten. Deze standaard is nu nog steeds in gebruik.

Systema Natura: Manuscript dat Linnaeus bij zich had bij aankomst in Nederland. Eerste uiteenzetting
van Linnaeus zijn ordening op grond van sexuele kenmerken. Hij vond in Gronovius de weldoener
die de uitgave van dit manuscript wilde betalen.

type-exemplaren: voor namen van soorten is er dikwijls een bepaald authenthiek [herbarium]
exemplaar die de opvatting van de auteur over deze soort weergeeft. In dit geval geeft het
betreffende herbarium materiaal dus de opvatting van Linnaeus over deze soort weer.