George Clifford
Herbarium
(1685 - 1760)

introductie

introductie
collecties
Clifford
Linnaeus
Hortus Cliffortianus
ornamenten
literatuur
wie is wie
links
dank
Switch language
Welkom
Wat maakt de Clifford collectie zo speciaal?
Wat kunt u vinden op deze website?
Tips voor het gebruik

Welkom
Deze website bevat informatie over het herbarium van George Clifford (1685 - 1760). Clifford was een schatrijke Amsterdamse bankier van Engelse oorsprong, met een grote fascinatie voor de natuurlijke rijkdom. Hij bezat op zijn buitenplaats 'De Hartecamp' te Heemstede een prachtige plantentuin, een dierentuin, een fraaie verzameling gedroogde planten en opgezette dieren, mineralen, alsmede een omvangrijke bibliotheek. Om een ordening aan te brengen in zijn imposante collecties, gaf Clifford in 1735 een toen veelbelovende jonge academicus, Carolus Linnaeus (1707-1778), de opdracht deze in kaart te brengen. Linnaeus stelde een catalgogus van de plantentuin samen, Viridarium Cliffortianum (1737), en ordende de omvangrijke collectie gedroogde planten en de bibliotheek in zijn beroemd geworden werk Hortus Cliffortianus (1737).
> naar boven
> terug

Wat maakt de Clifford collectie nu zo speciaal?
In de eerste plaats dient het herbarium van Clifford als basis voor de Hortus Cliffortianus, waarin Linnaeus voor het eerst op grote schaal zijn nieuwe methode van plantenbeschrijving demonstreerde. Daarna werd de Hortus Cliffortianus een belangrijke bron van Linnaeus' Species Plantarum (1753), waardoor vele exemplaren uit het Clifford herbarium dienden, en nog steeds dienen, bij de typificatie van plantensoorten. > Lees verder.
In de tweede plaats is in het herbarium van Clifford veelvuldig gebruik gemaakt van ornamenten, zoals ornamentale vazen, etiketten (cartouches) en linten. Dit alles zodanig, dat het net lijkt of de gedroogde takjes in een vaas gerangschikt staan. Deze ornamenten worden enkel en alleen gevonden bij collecties uit de 18e eeuw van Nederlandse origine. Het voorkomen van deze ornamenten op herbariummateriaal, tesamen met de watermerken van herbariumpapier, kan ook gebruikt worden om collecties te dateren en om te achterhalen wie de maker van de betreffende collectie was. > Lees verder
Verder geeft dit herbarium - en zijn onstaansgeschiedenis - een goed tijdsbeeld van de wetenschappelijke en cultuurhistorische rol van Nederland in de 18e eeuw. > Lees verder
> naar boven
> terug

Wat is er te vinden op deze website?
Naast informatie over de heren Clifford en Linnaeus en het resultaat van hun samenwerking - de Hortus Cliffortianus - kan er naar specifieke plantensoorten gezocht worden. Ook het bladeren door de collecties is mogelijk. Achtergrond informatie over de herkomst van de collecties, de betekenis van allerlei aantekeningen op de collecties én het huidige belang van de Clifford collectie is te vinden bij 'collecties'.
Verder is er nog een aparte rubriek gewijd aan de ornamenten.
In de rubriek 'wie is wie' kan even snel opgezocht worden wie er allemaal een rol hebben gespeeld bij deze collectie.
> naar boven
> terug

Tips voor het gebruik
Alle groene tekst geeft een link aan. Klikken hierop kan leiden tot een sprong naar een ander deel van de website of naar een andere website voor aanvullende informatie. Door gebruik te maken van de 'terug' knop, wordt terug gesprongen naar de plaats van oorsprong. Dit kan ook met de terug pijl van de browser.
Mochten er onduidelijkheden zijn of loopt de website niet goed, dan graag contact opnemen met de webmaster.
> naar boven
> terug